ł±czna ilo¶ć głosów: 116
Bior±c pod uwagę interesy naszego kraju, to który z amerykańskich kandydatów byłby lepszym prezydentem?
Barack Obama
 15 (12.93%)
John McCain
 90 (77.59%)
pojęcia nie mam
 9 (7.76%)

Zobacz odpowiedzi na pytania otwarte


Zobacz cząstkowe wyniki z:

Sondażownia

oraz:
S24
TXTCopyright © 2010 Sondażownia
All Rights Reserved