ł±czna ilo¶ć głosów: 79
najważniejsze
Rodzina - udane życie rodzinne
  pkt: 851 (7.48%)
Zdrowie własne i bliskich
  pkt: 825 (7.26%)
Poznanie prawdy
  pkt: 675 (5.94%)
Ojczyzna
  pkt: 664 (5.84%)
Uczciwe życie
  pkt: 645 (5.67%)
Bezpieczeństwo finansowe
  pkt: 639 (5.62%)
Bezpieczeństwo osobiste
  pkt: 634 (5.58%)
Przyjaciele
  pkt: 614 (5.40%)
Wiara w Boga
  pkt: 585 (5.15%)
Bycie użytecznym dla innych
  pkt: 578 (5.08%)
Wykształcenie
  pkt: 486 (4.27%)
Praca
  pkt: 483 (4.25%)
Kontakt z przyrod±
  pkt: 468 (4.12%)
Sukces zawodowy
  pkt: 455 (4.00%)
Spokojne życie
  pkt: 403 (3.54%)
Kontakt ze sztuk±
  pkt: 389 (3.42%)
Podróże
  pkt: 354 (3.11%)
Dobra materialne, maj±tek
  pkt: 351 (3.09%)
Zabawa, rozrywki
  pkt: 308 (2.71%)
Władza - możliwo¶ć wpływu na życie innych
  pkt: 184 (1.62%)
Zdrowie w³asne i bliskich
  pkt: 83 (0.73%)
Bezpieczeñstwo finansowe
  pkt: 77 (0.68%)
Bezpieczeñstwo osobiste
  pkt: 73 (0.64%)
Rodzina - udane ¿ycie rodzinne
  pkt: 64 (0.56%)
Dobra materialne, maj±tek
  pkt: 64 (0.56%)
Uczciwe ¿ycie
  pkt: 59 (0.52%)
Bycie u¿ytecznym dla innych
  pkt: 56 (0.49%)
Wykszta³cenie
  pkt: 50 (0.44%)
Spokojne ¿ycie
  pkt: 48 (0.42%)
Podró¿e
  pkt: 38 (0.33%)
Kontakt ze sztuk±
  pkt: 37 (0.33%)
Kontakt z przyrod±
  pkt: 32 (0.28%)
W³adza - mo¿liwo¶æ wp³ywu na ¿ycie innych
  pkt: 19 (0.17%)
najmniej ważne

Zobacz szczegółowe zestawienie


Zobacz cząstkowe wyniki z:

Sondażownia

oraz:
S24
TXTCopyright © 2010 Sondażownia
All Rights Reserved