czna ilo gosw: 164
Czy film „Tajemnica Westerplatte” powinien zosta dofinansowany przez Instytut Sztuki Filmowej?
tak
 23 (14.02%)
nie
 129 (78.66%)
nie mam na ten temat zdania
 10 (6.10%)

Zobacz odpowiedzi na pytania otwarte


Zobacz cząstkowe wyniki z:

Sondaownia

oraz:
S24
SEU
TXTCopyright © 2010 Sondaownia
All Rights Reserved