ł±czna ilo¶ć głosów: 154
Kto powinien stan±ć przed TS za zniszczenie stoczni?
(można zaznaczyć więcej niż jedn± odpowiedĽ)
Aleksander Grad
 
 60 (38.96%)
Krzysztof Janik
 
 40 (25.97%)
Wojciech Jasiński
 
 22 (14.29%)
Jarosław Kaczyński
 
 20 (12.99%)
Leszek Miller
 
 77 (50.00%)
Jacek Piechota
 
 61 (39.61%)
Donald Tusk
 
 64 (41.56%)

Zobacz odpowiedzi na pytania otwarte


Zobacz cząstkowe wyniki z:

Sondażownia

oraz:
S24
TXTCopyright © 2010 Sondażownia
All Rights Reserved