łączna ilość głosów: 286
1. Czy ten rząd podjął niezbędne reformy w Polsce?
polityczne
tak
 22 (7.69%)
nie
 259 (90.56%)
nie wiem
 3 (1.05%)
ustrojowe
tak
 15 (5.24%)
nie
 264 (92.31%)
nie wiem
 3 (1.05%)
ekonomiczne
tak
 18 (6.29%)
nie
 261 (91.26%)
nie wiem
 4 (1.40%)
społeczne
tak
 18 (6.29%)
nie
 260 (90.91%)
nie wiem
 2 (0.70%)
inne
tak
 18 (6.29%)
nie
 219 (76.57%)
nie wiem
 31 (10.84%)
2. Ile poważnych, państwowych spraw ten rząd efektywnie rozpoczął lub kontynuuje?
(NP: budowa infrastruktury, obronność, służba zdrowia, szkoła, konstytucja/ustrój, prawo, integracja europejska, polityka zagraniczna itp.)
poniżej 3
 229 (80.07%)
od 4 do 9
 19 (6.64%)
od 10 do 15
 5 (1.75%)
więcej niż 15
 8 (2.80%)
4. Jak ogólnie oceniasz obecny rząd?
od początku było źle, jest i pewnie będzie źle
 222 (77.62%)
na początku było dobrze, ale zaczynam się powoli rozczarowywać
 12 (4.20%)
na początku było źle ale jest coraz lepiej
 2 (0.70%)
od początku było dobrze, i myślę, że będzie tak dalej
 14 (4.90%)
poczekajmy z oceną do końca trwania tego rządu
 18 (6.29%)
nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie
 4 (1.40%)

Zobacz odpowiedzi na pytania otwarte


Zobacz cząstkowe wyniki z:

Sondażownia

oraz:
S24
SEU
TXTCopyright © 2010 Sondażownia
All Rights Reserved