ł±czna ilo¶ć głosów: 417
Działania której z niżej wymienionych partii politycznych s± obecnie dla naszego kraju najbardziej szkodliwe?
(można zaznaczyć tylko jedn± odpowiedĽ)
Liga Polskich Rodzin (LPR)
 0 (0.00%)
Partia Demokratyczna - demokraci.pl (PD)
 13 (3.12%)
Platforma Obywatelska (PO)
 260 (62.35%)
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)
 13 (3.12%)
Prawo i Sprawiedliwo¶ć (PiS)
 78 (18.71%)
Ruch Katolicko-Narodowy (RKN)
 0 (0.00%)
Ruch Ludowo-Narodowy (RLN)
 2 (0.48%)
Ruch Odbudowy Polski (ROP)
 1 (0.24%)
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Samoobrona RP)
 7 (1.68%)
Socjaldemokracja Polska (SdPl)
 4 (0.96%)
Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)
 36 (8.63%)
Stronnictwo "Piast" (Piast)
 0 (0.00%)
Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (SKL)
 0 (0.00%)
Unia Pracy (UP)
 1 (0.24%)
inna
 2 (0.48%)

Zobacz odpowiedzi na pytania otwarte


Zobacz cząstkowe wyniki z:

Sondażownia

oraz:
S24
SEU
TXTCopyright © 2010 Sondażownia
All Rights Reserved