ł±czna ilo¶ć głosów: 482
1. Gdyby wybory odbyły się w najbliższym czasie, to na jak± partię by¶ głosował(a)?
Krajowa Partia Emerytow i Rencistow
 1 (0.21%)
Liga Polskich Rodzin
 0 (0.00%)
Partia Demokratyczna
 5 (1.04%)
Partia Kobiet
 3 (0.62%)
Platforma Obywatelska
 58 (12.03%)
Polska Partia Pracy
 1 (0.21%)
Polskie Stronnictwo Ludowe
 0 (0.00%)
Prawo i Sprawiedliwosc
 318 (65.98%)
Ruch Obywatelski Polska XXI
 20 (4.15%)
Samoobrona RP
 5 (1.04%)
Socjaldemokracja Polska
 5 (1.04%)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
 9 (1.87%)
Unia Polityki Realnej
 29 (6.02%)
Trudno powiedziec
 3 (0.62%)
Raczej bym nie glosowal(a)
 7 (1.45%)
Na inna
 7 (1.45%)
2. Gdyby¶ mogła(mógł) głosować na jeszcze jedn± partię, to któr± by¶ wybrał(a)?
Krajowa Partia Emerytow i Rencistow
 1 (0.21%)
Liga Polskich Rodzin
 20 (4.15%)
Partia Demokratyczna
 9 (1.87%)
Partia Kobiet
 7 (1.45%)
Platforma Obywatelska
 13 (2.70%)
Polska Partia Pracy
 2 (0.41%)
Polskie Stronnictwo Ludowe
 6 (1.24%)
Prawo i Sprawiedliwosc
 60 (12.45%)
Ruch Obywatelski Polska XXI
 59 (12.24%)
Samoobrona RP
 0 (0.00%)
Socjaldemokracja Polska
 9 (1.87%)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
 7 (1.45%)
Unia Polityki Realnej
 76 (15.77%)
Trudno powiedziec
 18 (3.73%)
Nie ma takiej partii
 136 (28.22%)
Inna
 13 (2.70%)

Zobacz odpowiedzi na pytania otwarte


Zobacz cząstkowe wyniki z:

Sondażownia

oraz:
S24
TXTCopyright © 2010 Sondażownia
All Rights Reserved