łączna ilość głosów: 251
1. Inicjatywa Polska XXI w? *
Jak oceniasz inicjatywę Polska XXI w?
potrzebna
 93 (37.05%)
zbędna
 63 (25.10%)
nic nie zmieni
 75 (29.88%)
nie wiem
 12 (4.78%)
Czy udział znanych polityków w tej inicjatywie może jej pomóc?
tak
 117 (46.61%)
nie
 56 (22.31%)
nie ma znaczenia
 61 (24.30%)
nie wiem
 12 (4.78%)
Czy ta inicjatywa ma szansę wprowadzić swoich posłów do Sejmu?
tak
 115 (45.82%)
nie
 98 (39.04%)
nie wiem
 33 (13.15%)
2. Do dokonania jakich zmian powinna zobowiązać się nowa partia, żebyś oddał na nią swój głos?
(można zaznaczyć więcej, niż jedną odpowiedź)
wprowadzenie pełnego ustroju parlamentarnego
 
 28 (11.16%)
wprowadzenie ustroju prezydenckiego
 
 99 (39.44%)
wprowadzenie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych lub systemu mieszanego
 
 124 (49.40%)
odebranie dotacji partiom politycznym
 
 88 (35.06%)
wprowadzenie powszechnego podatku liniowego
 
 80 (31.87%)
budowa niezależnego od polityków Korpusu Urzędników Państwowych
 
 131 (52.19%)
likwidacja Rady Polityki Pieniężnej
 
 19 (7.57%)
likwidacja KRRiTV i podobnych instytucji
 
 75 (29.88%)
podpisanie Traktatu Lizbońskiego i dalsza integracja z unią
 
 42 (16.73%)
do utrzymania integracji Europejskiej w obecnej postaci
 
 58 (23.11%)
ostrożnej polityki w stosunkach z Rosją
 
 59 (23.51%)
aktywna polityka wschodnia
 
 124 (49.40%)
reforma KRUS i ZUS zmniejszająca wydatki Państwa
 
 147 (58.57%)
likwidacja emerytur pomostowych
 
 69 (27.49%)
wprowadzenie gwarantowanej przez Państwo emerytury obliczanej na jednakowych zasadach dla wszystkich
 
 56 (22.31%)
odbudowa centralnej administracji rządowej, kosztem administracji samorządowej
 
 25 (9.96%)
pogłębienie samorządności, kosztem administracji rządowej
 
 87 (34.66%)
zaangażowanie kapitału państwowego w strategicznych kierunkach, np infrastrukturze, teleinformatyce, energetyce itp.
 
 93 (37.05%)
szybkie zakończenie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
 
 58 (23.11%)
inne
 
 33 (13.15%)

Zobacz odpowiedzi na pytania otwarte


Zobacz cząstkowe wyniki z:

Sondażownia

oraz:
S24
TXTCopyright © 2010 Sondażownia
All Rights Reserved