łączna ilość głosów: 109
1. Praca społeczna
Czy w ubiegłym roku pracowałaś(eś) dobrowolnie i nieodpłatnie na rzecz swojego środowiska, kościoła, osiedla, wsi, miasta albo na rzecz potrzebujących?
tak
 39 (35.78%)
nie
 66 (60.55%)
2. Czy w minionym roku:
przekazałaś(eś) rzeczy, np. ubrania, książki na cele dobroczynne
tak, wiele razy
 13 (11.93%)
tak, kilka razy
 39 (35.78%)
tylko raz
 19 (17.43%)
nie, ani razu
 35 (32.11%)
przekazałaś(eś) pieniądze na cele dobroczynne
tak, wiele razy
 12 (11.01%)
tak, kilka razy
 48 (44.04%)
tylko raz
 27 (24.77%)
nie, ani razu
 21 (19.27%)
przeznaczyłaś(eś) własną pracę, usługi na cele dobroczynne
tak, wiele razy
 16 (14.68%)
tak, kilka razy
 19 (17.43%)
tylko raz
 6 (5.50%)
nie, ani razu
 63 (57.80%)


Zobacz cząstkowe wyniki z:

Sondażownia

oraz:
S24
TXTCopyright © 2010 Sondażownia
All Rights Reserved