łączna ilość głosów: 95
Jak byś określił(a) swój stosunek do innych narodów?
Amerykanie
sympatia
 53 (55.79%)
obojętność
 31 (32.63%)
niechęć
 7 (7.37%)
nie_wiem
 1 (1.05%)
Anglicy
sympatia
 45 (47.37%)
obojętność
 37 (38.95%)
niechęć
 10 (10.53%)
nie_wiem
 1 (1.05%)
Arabowie
sympatia
 10 (10.53%)
obojętność
 39 (41.05%)
niechęć
 38 (40.00%)
nie_wiem
 5 (5.26%)
Austriacy
sympatia
 13 (13.68%)
obojętność
 52 (54.74%)
niechęć
 24 (25.26%)
nie_wiem
 3 (3.16%)
Belgowie
sympatia
 9 (9.47%)
obojętność
 75 (78.95%)
niechęć
 5 (5.26%)
nie_wiem
 1 (1.05%)
Białorusini
sympatia
 35 (36.84%)
obojętność
 46 (48.42%)
niechęć
 5 (5.26%)
nie_wiem
 4 (4.21%)
Bułgarzy
sympatia
 19 (20.00%)
obojętność
 63 (66.32%)
niechęć
 7 (7.37%)
nie_wiem
 2 (2.11%)
Chińczycy
sympatia
 19 (20.00%)
obojętność
 57 (60.00%)
niechęć
 11 (11.58%)
nie_wiem
 4 (4.21%)
Czesi
sympatia
 52 (54.74%)
obojętność
 36 (37.89%)
niechęć
 2 (2.11%)
nie_wiem
 1 (1.05%)
Duńczycy
sympatia
 27 (28.42%)
obojętność
 60 (63.16%)
niechęć
 2 (2.11%)
nie_wiem
 2 (2.11%)
Estończycy
sympatia
 32 (33.68%)
obojętność
 53 (55.79%)
niechęć
 0 (0.00%)
nie_wiem
 4 (4.21%)
Finowie
sympatia
 37 (38.95%)
obojętność
 50 (52.63%)
niechęć
 0 (0.00%)
nie_wiem
 1 (1.05%)
Francuzi
sympatia
 15 (15.79%)
obojętność
 30 (31.58%)
niechęć
 40 (42.11%)
nie_wiem
 3 (3.16%)
Grecy
sympatia
 35 (36.84%)
obojętność
 49 (51.58%)
niechęć
 5 (5.26%)
nie_wiem
 2 (2.11%)
Hiszpanie
sympatia
 33 (34.74%)
obojętność
 48 (50.53%)
niechęć
 5 (5.26%)
nie_wiem
 0 (0.00%)
Holendrzy
sympatia
 25 (26.32%)
obojętność
 52 (54.74%)
niechęć
 10 (10.53%)
nie_wiem
 2 (2.11%)
Irlandczycy
sympatia
 50 (52.63%)
obojętność
 36 (37.89%)
niechęć
 1 (1.05%)
nie_wiem
 2 (2.11%)
Japończycy
sympatia
 28 (29.47%)
obojętność
 56 (58.95%)
niechęć
 2 (2.11%)
nie_wiem
 2 (2.11%)
Litwini
sympatia
 37 (38.95%)
obojętność
 47 (49.47%)
niechęć
 3 (3.16%)
nie_wiem
 2 (2.11%)
Łotysze
sympatia
 31 (32.63%)
obojętność
 54 (56.84%)
niechęć
 1 (1.05%)
nie_wiem
 2 (2.11%)
Niemcy
sympatia
 15 (15.79%)
obojętność
 26 (27.37%)
niechęć
 46 (48.42%)
nie_wiem
 2 (2.11%)
Cyganie
sympatia
 11 (11.58%)
obojętność
 41 (43.16%)
niechęć
 34 (35.79%)
nie_wiem
 3 (3.16%)
Rosjanie
sympatia
 19 (20.00%)
obojętność
 35 (36.84%)
niechęć
 34 (35.79%)
nie_wiem
 1 (1.05%)
Rumuni
sympatia
 10 (10.53%)
obojętność
 63 (66.32%)
niechęć
 13 (13.68%)
nie_wiem
 3 (3.16%)
Serbowie
sympatia
 33 (34.74%)
obojętność
 48 (50.53%)
niechęć
 5 (5.26%)
nie_wiem
 4 (4.21%)
Słowacy
sympatia
 53 (55.79%)
obojętność
 34 (35.79%)
niechęć
 0 (0.00%)
nie_wiem
 1 (1.05%)
Słoweńcy
sympatia
 36 (37.89%)
obojętność
 50 (52.63%)
niechęć
 0 (0.00%)
nie_wiem
 2 (2.11%)
Szwedzi
sympatia
 32 (33.68%)
obojętność
 52 (54.74%)
niechęć
 5 (5.26%)
nie_wiem
 0 (0.00%)
Turcy
sympatia
 18 (18.95%)
obojętność
 52 (54.74%)
niechęć
 18 (18.95%)
nie_wiem
 1 (1.05%)
Ukraińcy
sympatia
 28 (29.47%)
obojętność
 42 (44.21%)
niechęć
 16 (16.84%)
nie_wiem
 2 (2.11%)
Węgrzy
sympatia
 55 (57.89%)
obojętność
 26 (27.37%)
niechęć
 5 (5.26%)
nie_wiem
 1 (1.05%)
Wietnamczycy
sympatia
 18 (18.95%)
obojętność
 60 (63.16%)
niechęć
 7 (7.37%)
nie_wiem
 4 (4.21%)
Włosi
sympatia
 24 (25.26%)
obojętność
 54 (56.84%)
niechęć
 7 (7.37%)
nie_wiem
 1 (1.05%)
Żydzi
sympatia
 22 (23.16%)
obojętność
 33 (34.74%)
niechęć
 36 (37.89%)
nie_wiem
 1 (1.05%)


Zobacz cząstkowe wyniki z:

Sondażownia

oraz:
S24
TXTCopyright © 2010 Sondażownia
All Rights Reserved