ł±czna ilo¶ć głosów: 196
Czy jeste¶ za tym, żeby znacznie rozszerzyć w Polsce prawo do posiadania broni?
Tak, broń powinna być dostępna bez większych ograniczeń (i na ulicy i w domu)
 69 (35.20%)
Tak, powinna być dostępna ale tylko do obrony we własnym domu
 64 (32.65%)
Nie - w Polsce nie powinno się rozszerzać prawa do posiadania broni
 65 (33.16%)


Zobacz cząstkowe wyniki z:

Sondażownia

oraz:
S24
SEU
TXTCopyright © 2010 Sondażownia
All Rights Reserved