ł±czna ilo¶ć głosów: 672
1. Jak s±dzisz, czy korupcja w Polsce jest problemem dużym czy małym?
bardzo dużym
 468 (69.64%)
raczej dużym
 68 (10.12%)
dużym
 89 (13.24%)
raczej małym
 18 (2.68%)
bardzo małym
 4 (0.60%)
małym
 4 (0.60%)
pojęcia nie mam
 7 (1.04%)
2. Czy w ci±gu ostatnich dwóch lat korupcja w Polsce:
rozszerza się
 514 (76.49%)
utrzymuje się na tym samym poziomie
 110 (16.37%)
maleje
 24 (3.57%)
pojęcia nie mam
 15 (2.23%)
3. Co jaki¶ czas mówi się o korupcji w różnych dziedzinach naszego życia społecznego. W których z wymienionych dziedzin, Twoim zdaniem, korupcja występuje najczę¶ciej?
w¶ród polityków – działaczy partyjnych, radnych, posłów, senatorów
 
 507 (75.45%)
w służbie zdrowia
 
 366 (54.46%)
w s±dach i prokuraturze
 
 332 (49.40%)
w urzędach gminnych, powiatowych, wojewódzkich
 
 385 (57.29%)
w urzędach centralnych i ministerstwach
 
 283 (42.11%)
w policji
 
 179 (26.64%)
w firmach państwowych
 
 178 (26.49%)
w firmach prywatnych
 
 66 (9.82%)
w bankach
 
 51 (7.59%)
w szkolnictwie i nauce
 
 92 (13.69%)
gdzie indziej
 
 16 (2.38%)
pojęcia nie mam
 
 5 (0.74%)


Zobacz cząstkowe wyniki z:

Sondażownia

oraz:
Kontrowersje
Poste-Restante
Salon24
TekstowiskoCopyright © 2010 Sondażownia
All Rights Reserved