łączna ilość głosów: 104
Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać dobry polityk?
(proszę wybrać nie więcej niż pięć cech)

Uczciwość
 
 83 (79.81%)
Inteligencja
 
 74 (71.15%)
Patriotyzm
 
 85 (81.73%)
Orientacja w problemach społecznych i ekonomicznych kraju
 
 61 (58.65%)
Konsekwencja w działaniu
 
 47 (45.19%)
Odwaga cywilna
 
 51 (49.04%)
Pracowitość
 
 41 (39.42%)
Zdolność do rozsądnych ustępstw
 
 28 (26.92%)
Kultura osobista
 
 30 (28.85%)
Znajomość prawa
 
 25 (24.04%)
Prawdomówność
 
 26 (25.00%)
Umiejętność przedstawiania swoich poglądów
 
 23 (22.12%)
Wrażliwość na krzywdę ludzką
 
 28 (26.92%)
Umiejętność rozwiązywania sporów
 
 19 (18.27%)
Tolerancja wobec odmiennych poglądów
 
 11 (10.58%)
Łatwość przekonywania innych do swoich racji
 
 15 (14.42%)
Wiedza o problemach własnego okręgu i jego mieszkańców
 
 17 (16.35%)
Łatwość nawiązywania kontaktów z wyborcami
 
 10 (9.62%)
nie wiem
 
 0 (0.00%)
nie interesuje mnie to
 
 0 (0.00%)
inne
 
 2 (1.92%)

Zobacz odpowiedzi na pytania otwarte


ZAMKNIJCopyright © 2010 Sondażownia
All Rights Reserved