łączna ilość głosów: 1
Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać dobry polityk?
(proszę wybrać nie więcej niż pięć cech)

Uczciwość
 
 0 (0.00%)
Inteligencja
 
 0 (0.00%)
Patriotyzm
 
 0 (0.00%)
Orientacja w problemach społecznych i ekonomicznych kraju
 
 0 (0.00%)
Konsekwencja w działaniu
 
 0 (0.00%)
Odwaga cywilna
 
 0 (0.00%)
Pracowitość
 
 0 (0.00%)
Zdolność do rozsądnych ustępstw
 
 0 (0.00%)
Kultura osobista
 
 0 (0.00%)
Znajomość prawa
 
 0 (0.00%)
Prawdomówność
 
 0 (0.00%)
Umiejętność przedstawiania swoich poglądów
 
 0 (0.00%)
Wrażliwość na krzywdę ludzką
 
 0 (0.00%)
Umiejętność rozwiązywania sporów
 
 0 (0.00%)
Tolerancja wobec odmiennych poglądów
 
 0 (0.00%)
Łatwość przekonywania innych do swoich racji
 
 0 (0.00%)
Wiedza o problemach własnego okręgu i jego mieszkańców
 
 0 (0.00%)
Łatwość nawiązywania kontaktów z wyborcami
 
 0 (0.00%)
nie wiem
 
 0 (0.00%)
nie interesuje mnie to
 
 0 (0.00%)
inne
 
 0 (0.00%)

Zobacz odpowiedzi na pytania otwarte


ZAMKNIJCopyright © 2010 Sondażownia
All Rights Reserved