Sondażownia

Ostatnie sondy:

» Pełna lista ankiet...

Pytania do Pana Waldemara Pawlaka: 1. Czy jest Pan za monopolistycznym płatnikiem usług medycznych świadczonych osobom ubezpieczonym ( obecnie NFZ) czy za konkurencją w tym zakresie?
  - zapytał(a): Mary

  Narodowego Funduszu zdrowia nie należy likwidować, natomiast zracjonalizować jego działania i wprowadzić konkurencyjność ubezpieczycieli.


 2. Czy popiera Pan jak najszybsze wycofanie Wojska Polskiego z Afganistanu?
  - zapytał(a): antoni

  Polska powinna się wycofać szybko, ale bez nadmiernego pośpiechu. Dla zachowania wiarygodności należy uwzględnić nasze zobowiązania międzynarodowe i sytuację wewnętrzną, aby nie było tak, że po wycofaniu się będzie gorzej niż przed. Powinniśmy dążyć w Afganistanie do tego, żeby możliwie szybko Afgańczycy przejęli odpowiedzialność za swój kraj, żeby nie było tam wojsk zewnętrznych, bo niestety potwierdza się taka stara brutalna prawda, że bagnetami można zaprowadzić porządek, ale strasznie trudno na nich wysiedzieć. Wycofanie się musi być dobrze zorganizowane i przeprowadzone.


 3. Czy popiera Pan likwidację podatku dochodowego od osób fizycznych?
  - zapytał(a): antoni

  Taka propozycja to najwyższej marki populizm. Państwo ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie wielu dziedzin życia społecznego – ochrona zdrowia, kultura, edukacja itp. Źródłem finansowania tych wydatków są m.in wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.


 4. Doświadczalnie zostało stwierdzone, że wolny rynek jest wydajniejszy i przyjazny też dla najuboższych. Czy zamierza Pan, jeżeli tak, to w jaki sposób, inicjować uwalnianie takich działów gospodarki jak np. służby zdrowia, szkolnictwa, handlu paliwami płynnymi?
  - zapytał(a): Sławomir Kurek

  To bardzo śmiała teza. Gdyby to była prawda, to w krajach latynoskich nie byłoby dzielnic slamsów i całych rzeszy ludzi ubogich. Dobrą zasadą jest to, aby wolnego rynku było tyle ile można, a ingerencji państwa w gospodarkę tyle ile trzeba. Przy procesach prywatyzacyjnych trzeba pamiętać, iż są strategiczne obszary gospodarki, na które państwo nie może pozbawić się wpływu. Upowszechniając własność poprzez prywatyzację należy duży nacisk położyć na prywatyzację pracowniczo – menedżerską. Pracownicy i menedżerowie, którzy przez ostatnie 20 lat utrzymywali państwowe firmy na rynku powinni mieć prawo ich wykupu i trzeba ku temu stworzyć sprzyjające rozwiązania prawne. 5. Dlaczego Inter-Arms pozwolił na upadek Kluski i Optimusa? Czy Inter-Arms zapłacił co do grosza.
  - zapytał(a): yossarian0

  To pytanie do zainteresowanych stron.


 6. Czy może Pan dziś zadeklarować, że jeśli nie uda się Panu dostać do drugiej tury wyborów przekaże Pan swoje poparcie któremuś z kandydatów? (nie pytam dziś o nazwiska, ale o sam fakt)
  - zapytał(a): PrawdziweObliczePO

  Właścicielem głosu w wyborach jest wyborca, a nie taki czy inny kandydat. Kandydat dysponuje tylko jednym głosem, jak każdy inny obywatel.


 7. Czy jest Pan świadomy, że podpisanie umowy na dostarczanie Polsce gazu przez Rosję na 30 lat, w sytuacji kiedy odkryto olbrzymie polskie zasoby łupków, nie pachnie obecnością na polskiej scenie sił prorosyjskich?
  - zapytał(a): Małpa w czerwonym

  To, że są struktury geologiczne, to jeszcze nie przesądza o możliwościach eksploatacyjnych w opłacalny sposób. Mimo wcześniej składanych zapowiedzi, do tej pory żadna z firm, które mają koncesje na wydobywanie gazu łupkowego w Polsce, nie przeprowadziła testu oceniającego wydajność tych złóż i opłacalność wydobycia. W Ameryce koszt wydobycia gazu łupkowego jest na poziomie 240 dolarów za tysiąc metrów sześciennych, zaś wydobycie tej samej ilości gazu tradycyjnego w Polsce kosztuje ok. 100 dolarów, przy czym import gazu rosyjskiego jest na poziomie ok. 240 dolarów.


 8. Co z z naszym gazoportem, wodami geotermalnymi, Możejkami i gazem z łupków?
  Proszę nakreślić scenariusz na najbliższe 5 lat.

  - zapytał(a): Łażący_Łazarz

  Odpowiedź na temat przyszłości gazu z łupków zawarta jest przy następnym pytaniu. Do połowy 2014 r. zakończy się budowa terminalu do odbioru skroplonego gazu LNG oraz magazynów i gazociągów łączących gazoport z siecią przesyłową. Wody geotermalne to jedno ze źródeł energii odnawialnej dzięki któremu możemy sprostać unijnym wymogom w zakresie wykorzystania OZE. Do 2020 r. z odnawialnych źródeł energii ma pochodzić 15 % energii. Dotychczas wydano 8 koncesji eksploatacyjnych i 20 koncesji na poszukiwanie wód termalnych. W Polsce funkcjonuje 5 geotermalnych zakładów ciepłowniczych : Bańska Niżna, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Mszczonów, Uniejów. Sytuacją rafinerii w Możejkach powinien być zainteresowany rząd litewski, gdyż dotyczy to bezpieczeństwa energetycznego tego kraju.


 9. Jak się pan czuje jako reprezentant ludu wiejskiego miast i wsi w sojuszu z klasą o zupełnie odmiennym biegunie?
  - zapytał(a): danziger bowke

  W rządzie nie jestem reprezentantem tej czy innej części społeczeństwa. Różnice programowe ugrupowań koalicyjnych są rzeczą oczywistą. Poprzez dialog i konsensus można osiągnąć więcej niż przez awantury polityczne. Ta koalicja funkcjonuje tak zgodnie jak żadna dotychczasowa.


 10. Czy nie pora przemyśleć swoją rolę w polskiej polityce?
  - zapytał(a): tipsi

  Jak każdy myślący człowiek oddaję się refleksji nad swoim życiem, w tym działalnością polityczną. Politykiem wypalonym się nie czuję.


 11. Co Pan myśli oglądając film "Nocna zmiana" na temat swojego premierostwa tuż po obaleniu rządu Jana Olszewskiego?
  - zapytał(a): SZUKAM

  Nie ekscytuje mnie oglądanie tego filmu. Zmiana rządu nastąpiła z zachowaniem wszelkich procedur konstytucyjnych.


 12. Co z biopaliwami?
  - zapytał(a): wrocek

  W Polsce pod pojęciem biopaliwa rozumie się najczęściej biopaliwa ciekłe,które mogą stanowić alternatywę dla ropopochodnych paliw silnikowych. Są to zarówno biodiesel jak i bioetanol. Z sytuacją na rynku paliw i działaniach rządu w tym zakresie można zapoznać się na stronie :
  http://bip.beta.mg.gov.pl/Odpowiedzi+na+interpelacje+poselskie/Biopaliwa
  Zakładamy, że do 2020 r. udział biopaliw wyniesie 10 % w rynku paliw transportowych.


 13. Jakie konkretne inicjatywy, i kiedy, pojawia się ze strony PSL w sprawie pańskiego pomysłu reformy ZUS?
  - zapytał(a): xsior

  Obecnie minister Jolanta Fedak przedkłada propozycje zmian w obecnym systemie emerytalnym tak, aby był on korzystniejszy dla emerytów. Przejście od jednego do drugiego systemu ubezpieczenia musi się odbyć w sposób nie powodujących wstrząsów i perturbacji.
  Po wykonaniu niezbędnych analiz zostanie przygotowana kompleksowa koncepcja.


 14. Czy w przypadku, gdyby w jakiejkolwiek formie rząd powrócił do forsowanego niedawno pomysłu cenzury Internetu opartej na przymusowym blokowaniu użytkownikom dostępu do określonych adresów internetowych (Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych), zawetuje Pan projekt ustawy zawierającej taki pomysł, czy nie?
  Jest to ważne w kontekście tego, że premier Tusk wyraźnie nie wykluczył powrotu do tej koncepcji.
  ( http://www.kprm.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/id:4132/ ).

  - zapytał(a): Jacek Sierpiński

  Nie widzę potrzeby wprowadzania cenzury w internecie. Nie oznacza to, iż wszystko może być dozwolone, a użytkownicy sieci łamiący prawo pozostawać bezkarni. Naruszający prawo w internecie muszą podlegać takim samym sankcjom jak naruszający je poza nim. Są ku temu właściwe przepisy prawa.


 15. Czy będzie Pan optował za większym wskaźnikiem zatrudnienia członków najbliższych rodzin przez państwowe instytucje?
  - zapytał(a): e_krakowski

  Jeżeli osoby ze sobą spokrewnione posiadają wysokie kwalifikacje i umiejętności a ich zatrudnienia w tej samej instytucji nie zabrania obowiązujące prawo, nie widzę problemu.
  Zwłaszcza, że zdecydowana większość stanowisk w instytucjach państwowych jest obsadzana w drodze konkursów.


 16. Czy jest Pan zwolennikiem prywatnej czy publicznej służby zdrowia?
  - zapytał(a): Mary

  W Polsce jest miejsce na publiczną i prywatna służbę zdrowia. Możemy się wzorować na rozwiązaniach przyjętych w edukacji. W czasie kiedy byłem premierem, w latach 1993-1995, profesor Łuczak wprowadził możliwości powstawania szkół prywatnych, ale bez umniejszania roli szkół publicznych. Dzięki temu powstała bardzo różnorodna struktura edukacji na poziomie wyższym. Podobnie można postąpić w obszarze ochrony zdrowia. Nie umniejszając sektora publicznego rozwijać sektor prywatny. Jedne i drugie powinny mieć możliwość zawierania kontraktów z NFZ.


© Sondażownia 2008 - 2010