ł±czna ilo¶ć głosów: 131
1. EURO-waluta w Polsce:
Czy jeste¶ generalnie za wprowadzeniem Euro w naszym kraju?
tak
 41 (31.30%)
nie
 79 (60.31%)
nie wiem
 9 (6.87%)
Czy jeste¶ zwolennikiem wprowadzenia EURO w 2011 r.?
tak
 22 (16.79%)
nie
 100 (76.34%)
nie wiem
 5 (3.82%)
Jaki powinien być kurs przeliczeniowy w momencie wprowadzenia EURO?
mniejszy niż 2,5
 25 (19.08%)
2,5
 4 (3.05%)
3
 19 (14.50%)
3,5
 12 (9.16%)
4
 12 (9.16%)
4,5
 1 (0.76%)
większy niż 4,5
 2 (1.53%)
inny
 21 (16.03%)
2. W nazwi±zaniu do obecnej sytuacji na rynkach walutowych:
Ile będzie kosztował dolar za miesi±c?
mniej niż 1,8
 5 (3.82%)
1,8
 8 (6.11%)
1,9
 4 (3.05%)
2,0
 15 (11.45%)
2,1
 4 (3.05%)
2,2
 6 (4.58%)
2,3
 11 (8.40%)
więcej niż 2,3
 43 (32.82%)
nie wiem
 23 (17.56%)
Ile będzie kosztowało EURO za miesi±c?
mniej niż 3,0
 7 (5.34%)
3,1
 7 (5.34%)
3,2
 6 (4.58%)
3,3
 17 (12.98%)
3,4
 10 (7.63%)
3,5
 12 (9.16%)
3,6
 10 (7.63%)
więcej niż 3,6
 23 (17.56%)
nie wiem
 25 (19.08%)
Jaki wpływ na polsk± gospodarkę będzie miał obecny kryzys finansowy w USA?
pozytywny
 7 (5.34%)
żaden
 17 (12.98%)
negatywny
 82 (62.60%)
nie wiem
 17 (12.98%)

Zobacz odpowiedzi na pytania otwarte


Zobacz cząstkowe wyniki z:

Sondażownia

oraz:
S24
TXTCopyright © 2010 Sondażownia
All Rights Reserved