łączna ilość głosów: 147
Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać dobry polityk?
(proszę wybrać nie więcej niż pięć cech)

Uczciwość
 
 105 (71.43%)
Inteligencja
 
 99 (67.35%)
Patriotyzm
 
 96 (65.31%)
Orientacja w problemach społecznych i ekonomicznych kraju
 
 83 (56.46%)
Konsekwencja w działaniu
 
 64 (43.54%)
Odwaga cywilna
 
 62 (42.18%)
Pracowitość
 
 56 (38.10%)
Zdolność do rozsądnych ustępstw
 
 46 (31.29%)
Kultura osobista
 
 43 (29.25%)
Znajomość prawa
 
 39 (26.53%)
Prawdomówność
 
 36 (24.49%)
Umiejętność przedstawiania swoich poglądów
 
 33 (22.45%)
Wrażliwość na krzywdę ludzką
 
 31 (21.09%)
Umiejętność rozwiązywania sporów
 
 30 (20.41%)
Tolerancja wobec odmiennych poglądów
 
 29 (19.73%)
Łatwość przekonywania innych do swoich racji
 
 26 (17.69%)
Wiedza o problemach własnego okręgu i jego mieszkańców
 
 23 (15.65%)
Łatwość nawiązywania kontaktów z wyborcami
 
 17 (11.56%)
nie wiem
 
 1 (0.68%)
nie interesuje mnie to
 
 1 (0.68%)
inne
 
 3 (2.04%)

Zobacz odpowiedzi na pytania otwarte


Zobacz cząstkowe wyniki z:

Sondażownia

oraz:
Kontrowersje
Poste-Restante
Salon24
TwitterCopyright © 2010 Sondażownia
All Rights Reserved